Reglement

De NTB gedelegeerde tijdens de Hof van Twente Triathlon is Mevrouw Meeuwisse.

De reglementen van de NTB zijn van toepassing tijdens de Hof van Twente Triathlon. Een compleet overzicht van de NTB reglementen zijn te vinden op de website van de NTB (PDF).

Hieronder staan de 12 belangrijkste regels die elke deelnemer moet weten:

Aanvullend reglement

Jeugd

 • Elke jeugddeelnemer krijgt bij aanmelding twee startnummers uitgereikt.
 • Eén begeleider kan het kind in de wisselzone begeleiden bij het inrichtingen van de wisselplek.
 • Nadat de wisselplek is ingericht verlaat de begeleider de wisselzone.
 • Tijdens de wedstrijd hebben alleen deelnemers toegang tot de wisselzone. Begeleiding mag niet aanwezig zijn in de wisselzone.
 • De organisatie zet vrijwilligers in om ondersteuning te bieden tijdens de wissels.
 • De wisselplaats voor de jeugd bevindt zich aan de rand van de wisselzone, begeleiding krijgt daar alle ruimte om de jeugd aan te moedigen.

Zwemmen

 • Gebruik van een wetsuits is toegestaan in zwembad de Vijf Heuvels, mits de watertemperatuur dit toelaat. (maximaal 22 graden Celsius)
 • Het dragen van sokken is verboden.
 • Het dragen van de beschikbaar gestelde badmuts is verplicht.
 • Bij verlaten van het water dient de badmuts in de daarvoor bestemde bak te worden gedeponeerd
 • Jeugd 8+ en 10+ zwemt 4 banen, 100 meter.
 • Jeugd 12+ en 14+ zwemt 8 banen, 200 meter.
 • 1/8 individueel en TRIO zwemmen 20 banen, 500 meter.
 • Bij ingaan laatste 50 meter (2 banen) krijgt de deelnemer een teken van de banenteller.
 • Maximale zwemtijd 1/8 triathlon is 15 minuten. U krijgt dan een tikje van de banenteller om nog uiterlijk 2 banen te zwemmen.

Fietsen

 • De fiets dient in technisch goede staat te verkeren, uiteinden van stuur en balhoofd dienen afgedopt te zijn, remmen dienen goed te werken.
 • Er vindt een technische keuring van de fiets plaats bij inleveren in wisselzone.
 • Het dragen van een helm is verplicht, de helm moet dicht zijn vanaf het moment dat men de fiets vastpakt tot het moment dat de fiets weer in het rek wordt gezet.
 • Stayeren is verboden. Dit houdt in dat men niet vlak achter de voorganger mag fietsen. De stayerzone bedraagt 10 bij 3 meter.
 • Bij een waarschuwing van de jury, ontvangt u een blauwe kaart. Is deze aan u getoond, dan dient u stil te gaan staan in de penaltybox, eind van het fietsparcours, bij binnenkomst van het parc fermé.
 • Startnummer dient duidelijk zichtbaar op de rug te worden gedragen.
 • In de wisselzone is fietsen verboden. Er mag pas worden gefietst na de aangegeven opstapplek (geel/zwarte balk).
 • Het parcours is in principe verkeersvrij, echter aan wonende kunnen zich op het parcours bevinden, rijdend in de rijrichting van de wedstrijd.
 • Jeugd 8+ en 10+ fietst 1 verkorte ronde, 4,5 km.
 • Jeugd 12+ en 14+ fietst 1 hele ronde, 9,5 km.
 • 1/8 individueel en Trio’s fietsen 2 hele ronden, 19,8 km

Lopen

 • Startnummer dient duidelijk zichtbaar op de buik gedragen te worden

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • De deelnemer vrijwaart de bij de organisatie betrokken instanties, verenigingen en/of personen van alle aansprakelijkheid en/of vorderingen die voortvloeien uit deelname aan de Hof van Twente Triathlon.
X